Saturday, February 12, 2011

Mr. Criminal - One Day In CaliHi-Power Soldiers бүлэгийн Толгой болох Mr.Criminal-ийн нэгэн уран бүтээлээс тавилаа. Энэ Реппер маань Chicano Rap гэдэг урсгалаар уран бүтээлээ туурьвдаг билээ.

No comments:

Post a Comment